DET ER DIT VALG - FIND DIN KANDIDAT

Svar på 15 lokale spørgsmål og find din kandidat til kommunalvalget i Ikast-Brande Kommune

ÆLDREPLEJE

01 - 15

“Ældreplejen i Ikast-Brande Kommune er tilfredsstillende, som den er i dag”

Ældreplejen i Ikast-Brande Kommune drives dels af kommunen selv og godkendte, private leverandører. I Bording-Engesvang-området blev en del af plejen indtil august 2021 varetaget af den private leverandør Lokalpleje Danmark, som er den danske udbyder af den hollandske Buurtzorg-model. Firmaet gik for nyligt konkurs.

KULTUR

02 - 15

“Der bør afsættes flere midler til kulturlivet i Ikast-Brande Kommune”

Ikast-Brande brugte sidste år 1411 kroner per indbygger på kultur. Til sammenligning brugte nabokommunerne Herning og Silkeborg henholdsvis 2514 kroner og 1515 kroner. Landsgennemsnittet er 1644 kroner per indbygger.

SKOLELUKNINGER

03 - 15

“Det bliver nødvendigt med skolelukninger i den kommende byrådsperiode”

I denne byrådsperiode fastsatte byrådet i Ikast-Brande Kommune en nedre grænse på 75 elever for kommunens folkeskoler. Selvom reglen gælder for alle folkeskoler i kommunen, var den i praksis rettet mod Blåhøj Skole, men også Isenvad Skole har været i farezonen. Ved skolestart i august var der 66 elever på Blåhøj Skole. På Isenvad Skole, hvor der er rullende skolestart, er der i dette skoleår mellem 93 og 102 elever.

UDLICITERING

04 - 15

“Ikast-Brande Kommune skal udlicitere flere kommunale opgaver til private aktører”

Ikast-Brande Kommune har blandt andet forsøgt sig med at udlicitere en del af ældreplejen som en del af pilotprojektet Buurtzorg. Firmaet bag gik dog konkurs i august 2021. Desuden er driften af entreprenørafdelingen sendt i udbud.

GRØN ENERGI

05 - 15

“Ikast-Brande Kommune skal give flere tilladelser til vindmølle- og solcelleprojekter i kommunen for at sikre den grønne omstilling”

Byrådet har flere gange i løbet af den seneste byrådsperiode været splittet, når det kommer til at tillade grønne energiprojekter. Der er ofte massiv modstand fra borgere mod projekterne. Det er ikke kommunen selv, der stiller vindmøller og solceller op. Til gengæld er det kommunens rolle at tage stilling til, om der må opstilles nye møller og solceller på de placeringer, der ansøges om.

DAGINSTITUTIONER

06 - 15

“Ikast-Brande Kommune skal sikre en bedre normering i kommunens daginstitutioner”

Ifølge tal fra Kommunernes Landsforening (KL) placerer Ikast-Brande Kommune sig cirka midt i feltet af danske kommuner, når det kommer til, hvor mange midler der bruges per barn i dagtilbud for 0-5 årige.

HANDICAPPEDE

07 - 15

“Den hjælp, der tilbydes handicappede i Ikast-Brande Kommune, er på et fornuftigt niveau”

Danske Handicaporganisationer udtalte tidligere i år kritik af Ikast-Brande Kommune i forbindelse med TV2-dokumentaren ”Nødråb fra børnehjemmet”. Dansk Blindesamfund har også kritiseret kommunens sagsbehandling.

STRØGCENTRET

08 - 15

“Ikast-Brande Kommune skal finansiere en renovering af Strøgcentret i Ikast”

Den overdækkede gågade, som næste år kan fejre 30 års eksistens, ændrer markant udtryk i de visualiseringer, Ikast Bymidte ApS har fået lavet efter en bevilling fra byrådet. Det foreløbige bud på en pris for realisering af projektet er 15 millioner kroner. Kommunen ejer den offentlige handelsgade, mens Strøgcenterforeningen ejer selve overdækningen.

ARTIUM

09 - 15

“Ikast-Brande Kommune bør sikre finansiering til en sammenbygning af Brande Hallerne og den nye skole og kulturhus Artium”

Halinspektør i Brande Hallerne, Ole Madsen, har foreslået at bygge de nuværende Brande Haller og Svømmecenter sammen med Artium og dermed opnå endnu flere stordriftsfordele og i højere grad lade de gamle haller blive en integreret del af det helt nye Artium, der i forvejen er tænkt som et multifunktionelt forum.

RÅDHUS

10 - 15

“Der bør bygges et nyt rådhus i Ikast-Brande Kommune”

Et nybygget og mere tidssvarende rådhus i kommunen har været et politisk samtaleemne siden kommunesammenlægningen. I februar 2021 blev det i en masterplan for fremtidens kommunale bygninger i Ikast-Brande foreslået, at byrådet reserverer den tidligere Vestre Skoles sportsplads til placering af et nyt rådhus. Det nuværende rådhus skal ifølge masterplanen bruges som bibliotek og kulturhus.

ERHVERV

11 - 15

“Ikast-Brande skal de kommende år fortsat arbejde for at vedblive kommunen med landets bedste erhvervsklima”

I september 2021 blev Ikast-Brande kåret til landets mest erhvervsvenlige kommune for 11. gang ud af 12 mulige. Prisen uddeles af Dansk Industri.

LAND OG BY

12 - 15

“De kommunale midler er fornuftigt fordelt mellem kommunens centerbyer, byer og landsbyer”

Midler til kommunens byer fordeles i forbindelse med det årlige budget. Der er centerbyerne Ikast og Brande, og herefter følger byerne Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede. Endelig er der landsbyerne.

BOSÆTNING

13 - 15

“Ikast-Brande Kommune gør for lidt for at få pendlere til at bosætte sig i kommunen”

Cirka 8000 borgere pendler dagligt væk fra bopælen i Ikast-Brande Kommune for at komme på arbejde i en anden kommune. Modsat pendler cirka 11.000 personer fra andre kommuner til et job i Ikast-Brande. Det giver en forskel på 3000 personer, som tjener deres løn i Ikast-Brande Kommune, men betaler skat i andre kommuner. Hovedparten af ind-pendlerne kommer fra Herning, Silkeborg og Vejle. Men der er også en del ind-pendlere med bopæl i Aarhus-området.

UNGE

14 - 15

“Ikast-Brande Kommune skaber ideelle rammer for et godt ungdomsliv”

I Ikast-Brande Kommune er der et bredt udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser, mens unge skal udenfor kommunen for at tage en erhvervsuddannelse. Andelen af unge, der går ud af folkeskolen uden at fortsætte i job eller uddannelse, er steget de seneste år. Kommunen har en stærk ungdomsskole målt på aktivitetsniveau og antallet af brugere i forhold til antallet af unge på årgangene.

SPORT

15 - 15

“Den kommunale satsning på sport- og idrætsliv og i særdeleshed elitesport er en god idé”

Ikast-Brande er kendt og markedsføres som en sportskommune, og der bruges mange midler og kræfter på både elite- og amatøridrætslivet. Kommunen står blandt andet overfor en stor investering i FC Midtjyllands Ikast Complete-projekt. I Ikast-Brande Kommune er 43 procent af borgerne medlem af en idrætsforening, hvilket svarer til landsgennemsnittet.